Ms Huỳnh Thị Phú Bình – Nhà hàng Hoa Phố

Posted on Tin tức 322 Views

(Bizlinkchapter) – Nhà hàng Hoa Phố có trụ sở tại 217 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, TP. HCM và hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng.

Thông tin liên hệ:

MS HUỲNH THỊ PHÚ BÌNH
Chức vụ: CHỦ DOANH NGHIỆP
Tel: 0989113316
Email: nhahanghoapho@gmail.com
Website: http://hoapho.com.vn
Địa chỉ: 217 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, TP. HCM.
Lĩnh vực – ngành nghề: Nhà hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *