CHÚNG TÔI LÀ BNI BIZLINK CHAPTER

Chúng tôi là một đội bao gồm những thành viên tích cực, cam kết và luôn nỗ lực để đạt được sự cân bằng, hòa hợp và thiện chí.

Chúng Tôi Là Ai ?

Bizlink là một Chapter (chi hội) tại Việt Nam của BNI (Business Network International), có trụ sở tại Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Alpha Biz đã hoạt động gần 8 năm, với hơn 40 thành viên là các doanh nghiệp uy tín, được thẩm định cẩn trọng về tư cách pháp nhân và chất lượng dịch vụ, luôn tích cực hỗ trợ nhau trong kinh doanh, đem lại những giá trị thiết thực trong hoạt động kinh doanh của các thành viên.Chúng tôi là một trong số ít các Chapter tại Việt Nam xây dựng được Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi, Văn Hóa của Chapter một cách rõ nét, hướng tới sự phát triển kinh doanh bền vững, chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN

Một Bizlink Khác Biệt

THÀNH VIÊN

Bizlink Chapter

BAN ĐIỀU HÀNH

THÀNH VIÊN CHAPTER

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN

Vé Mời