Trưởng Ban Khách mời Trần Thị Quyên

Posted on Tin tức 715 Views

(Bizlinkchapter) – Ms Trần Thị Quyên hiện đang giữ vị trí là Trưởng Ban Khách mời nhiệm kỳ 9/2016 tại Bizlink Chapter.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: bankhachmoi@bizlinkchapter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *