Ms Trần Hoài Hương – Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Linh Giao

Posted on Tin tức 426 Views

(Bizlinkchapter) – Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Linh Giao có trụ sở 643 Điện Biên Phủ, F.1, Q.3, Tp. HCM và hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng, huấn luyện tinh thần, dàn dựng teambuilding, dịch vụ hội thảo. Tư vấn chiến lược. Tư vấn phát triển nguồn nhân lực…

Thông tin liên hệ:

MS TRẦN HOÀI HƯƠNG
Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
Tel: 0913834671
Email: huongcml@gmail.com
Website doanh nghiệp: www.changemylife.vn
Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, F.1, Q.3, Tp. HCM
Lĩnh vực – ngành nghề: Đào tạo kỹ năng, huấn luyện tinh thần, dàn dựng teambuilding, dịch vụ hội thảo. Tư vấn chiến lược. Tư vấn phát triển nguồn nhân lực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *