Chủ tịch nhiệm kỳ 8/2015 – Nguyễn Văn Nam

Posted on Tin tức 149 Views

(Bizlinkchapter) – Mr Nguyễn Văn Nam hiện đang là Chủ tịch nhiệm kỳ 8/2015 của Bizlink Chapter. Nhiệm vụ của Chủ tịch là điều hành và phát triển Chapter theo đúng quy trình 20 bước của BNI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *