8 tháng, gần 7.500 doanh nghiệp giải thể

Posted on Tin tức 224 Views

Trong tổng số DN giải thể 8 tháng đầu năm 2016 có 2.999 Cty TNHH MTV (chiếm 40,1%), 2.232 Cty TNHH 2 thành viên (chiếm 29,8%), 1.255 DN tư nhân (chiếm 16,8%), 991 Cty CP (chiếm 13,3%) và có 2 Cty hợp danh (chiếm 0,03%). Số DN nghiệp giải thể phần lớn là những DN có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỉ đồng: 6.974 DN, chiếm tỉ lệ 93,2% trên tổng số DN giải thể của cả nước, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Số DN giải thể tăng tại một số vùng trong cả nước so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Đông Nam Bộ: 3.336 DN, tăng 54,6%; đồng bằng Sông Hồng:  1.316 DN, tăng 14,7% và Tây Nguyên có 221 DN, tăng 8,9%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: 1.056 DN, tăng 3,6%…

(theo laodong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *