Ms Đặng Thị Thuỷ – Công ty TNHH MTV Hùng Thanh Hưng

0
576

(Bizlinkchapter) – Công ty TNHH MTV Hùng Thanh Hưng có trụ sở tại F255 Võ Thị sáu, phưêng Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chăn, drap, gối, nệm và màn cửa.

Thông tin liên hệ:

MS ĐẶNG THỊ THỦY
Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
Tel: 090 303 2039 – 061 3918317
Fax: 061 8820722
Email: thuydang@happytohappy.com
Website: www.happytohappy.com
Địa chỉ: F255 Võ Thị sáu, phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.
Lĩnh vực ngành nghề: sản xuất chăn, drap, gối, nệm và màn cửa.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN