BNI Bizlink Chapter là chapter trực thuộc BNI Việt Nam, tổ chức kết nối thương mại toàn cầu. Các thành viên của BNI là chủ các doanh nghiệp đang kinh doanh và có sản phẩm – dịch vụ chất lượng. Đây là tổ chức marketing độc quyền, bởi trong mỗi chapter chỉ có 1 thành viên đại diện cho 1 ngành nghề duy nhất.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN