Chủ tịch nhiệm kỳ 11/2017 – Ông Nguyễn Văn Nam

0
247

(Bizlinkchapter) – Mr Nguyễn Văn Nam hiện đang là Chủ tịch nhiệm kỳ 11/2017 của Bizlink Chapter. Nhiệm vụ của Chủ tịch là điều hành và phát triển Chapter theo đúng quy trình 20 bước của BNI.

Thông tin liên hệ: chutich@bizlinkchapter.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN