ChatGPT – Cơ Hội Và Thách Thức Cho Doanh Nghiệp

Chương trình chỉ dành riêng cho thành viên Bizlink và khách mời tham dự sự kiện kết nối ngày 28/2. Sẽ là chương trình Talkshow của diễn giả Ông Đoàn Đình Hoàng với chủ đề Hot “ChatGPT – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”.
ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự động lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó được xây dựng bằng cách sử dụng một mạng nơ-ron nhân tạo, cho phép nó hiểu và tạo ra các câu trả lời dựa trên câu hỏi hoặc yêu cầu đầu vào của người dùng.
Từ khi ra mắt, ChatGPT được người dùng liên tục tìm hiểu và tò mò về nó. Dưới góc độ kinh doanh, các chủ doanh nghiệp cần nắm bắt trào lưu này như thế nào để có những hoạch định cho chiến lược của mình trong tương lai. Chương trình chỉ dành riêng cho TV Bizlink và các khách mời tham dự buổi họp ngày 28/2 tại KS Mường Thanh.

ChatGPT

𝘏𝘢̃𝘺 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̛̀𝘪.
𝐁𝐢𝐳𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 – 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠!
———————————————
#bizlink #bni #networking #bizlinkchapter #chatGPT #GPT #cohoikinhdoanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *