GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Ngày 09-06-2012, Bizlink Chapter đã chính thức ra mắt và trở thành chapter trực thuộc tổ chức kết nối thương mại lớn nhất toàn cầu BNI (BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL) do tiến sĩ IVAN MISNER sáng lập năm 1985 tại Mỹ.